Szent Imre Katolikus Szülők Egyesülete

Hivatalos rövidítése:              SZENT IMRE EGYESÜLET

Egyesület székhelye:              NYÍREGYHÁZA

Címe:                                      4400 NYÍREGYHÁZA, Ungvár sétány 19.

Szent Imre Katolikus Szülők Egyesületének adószáma: 18792045-1-15

Szent Imre Katolikus Szülők Egyesületének bankszámlaszáma:

10404405-44023179-00000000

Elnökségi tagok:

 • Szabóné Oláh Erika elnök
 • Dr. Valikovics Ferencné elnökhelyettes
 • Dr. Riskóné Barilló Beatrix egyesületi titkár
 • Vadicskuné Balogh Enikő gazdasági felelős
 • Szegediné Bécsi Szilvia elnökségi tag

A Felügyelő Bizottság tisztségviselői:

 • Kárpáthy Emese Csilla
 • Dr. Bugarin Horváth Andrásné
 • Marlenné Dr. Tócsik Krisztina

EGYESÜLET CÉLJAI, FELADATAI:

 • Aktívan részt veszünk és anyagilag is támogatjuk a tehetséggondozásban résztvevő tehetséges fiatalokat és az őket felkészítőket. Versenyekre való utazás, szállás stb. költségeket anyagi lehetőségeinket figyelembe vételével támogatjuk.
 • Az ifjúság keresztény eszme- és értékrend alapján álló taníttatása, neveltetése, a nemzeti és egyetemes keresztény értékek, hagyományok, megismertetése, ápolása.
 • Részben vagy egészben átvállalni a tanulmányi versenyekkel, szakkörökkel, korrepetálásokkal, tehetséggondozással kapcsolatos költségeket.
 • Egy egész iskolaközösséget, osztályt, kollégiumot, vagy valamely fiatalok közösségének és öntevékeny körének munkáját, rendezvényeinek koordinálását társszervezőként segítjük és anyagilag támogatjuk.
 • Szakmai tanulmányutak, tanulmányi kirándulások, sportrendezvények szervezését, lebonyolítását vállaljuk, lehetőségeink szerint támogatjuk.
 • Segítjük a fiatalok nyelvvizsgára való felkészülését, közreműködünk az Origó Nyelviskola, vizsgarendszeren keresztüli költségmentes próba nyelvvizsga megszervezésében, megvalósításában.
 • Továbbtanulási projekt nap, délutánok és egyetemekre, főiskolára történő megalapozott jelentkezés elősegítése, jelentkezési lapok kitöltéséhez segítségnyújtás szakemberekkel.
 • Az egyesület anyagi lehetőségét figyelembe véve a hátrányos és nehéz helyzetben élő fiatalok, családok szociális támogatása, mely történhet készpénzes kifizetéssel és valamilyen szolgáltatás biztosításával.
 • Kulturális szolgáltatás, nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása.
 • Székhelyünkön képzőművészeti kiállítások megvalósításában társszervezőként való részvétel.
 • Történelmi, irodalmi, zenei műsorok szervezése, támogatása.

A környezet- és természetvédelem területén előadások, bemutatók szervezése. Részvétel különböző akciók, programok megvalósításában.

 • Együttműködünk az önkormányzattal, intézményekkel és civil szervezetekkel a gyermek és ifjúságvédelem területén. A Nyíregyháza MJV Önkormányzat által létrehozott Ifjúsági Tanács tagjaként végeztük tevékenységünket.
 • EU-s és Kárpát-medencei együttműködés, Civil Együttműködési Tanácskozás alapító tagjaként a határokon átívelő együttműködés keretében végezzük munkánkat, a Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Összetartozás Kollégium, Nyíregyháza MJV, Rákóczi Szövetség és sok hazai és határon túli intézmény, civil szervezet támogatásával, együttműködésével.
 • Az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése; sportfinanszírozás; a gyermek- és ifjúsági sport, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportjának támogatása.
 • Az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése érdekében a Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium sport létesítményeit bérbe kívánjuk venni. Sportolási lehetőségek biztosításával, szabadidős és tömegsport rendezvények szervezésével, – kiemelten labdarúgás, kosárlabda, röplabda, úszás, atlétika sportágakban – járulunk hozzá az egészséges életmódhoz, a betegségek megelőzéséhez. A versenyeket, vetélkedőket anyagi lehetőségeinket figyelembe véve díjazzuk.

A közgyűlés határozata alapján a tagdíj 2015. január 1-től 1.000 Ft/fő/év.

A tagdíjat tárgyév december 31-ig kell befizetni.

A tagdíj befizetésére lehetőség van személyesen az egyesület székhelyén 8- 16 óra között bevételi pénztárbizonylat alapján, vagy banki átutalással az egyesület 10404405-44023179-00000000 számú bankszámlájára.