Rólunk

A Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Nyíregyháza és megyénk oktatási intézményei között nevet és rangot vívott ki az eltelt 25 év alatt.

A jelenlegi intézmény magas színvonalának alapkövét már az 1921-ben indított Királyi Katolikus Főgimnázium letette, amelynek padjait számos országosan elismert tanítvány koptatta. A rendszerváltás után dr. Seregély István egri érsek és Kiss István a Szent Antal-templom plébánosa kezdte el a katolikus iskola újjászervezését, melynek munkálataiba bekapcsolódott dr. Váradi József kanonok, később pápai prelátus, püspöki helynök. 1992-ben a Szent Imre Katolikus Gimnázium elkezdte működését, és fejlődése töretlenül ível egészen a mai napig. Az akkor még közel hetven diák létszáma mára megközelítőleg 800 főre duzzadt, akiket jelenleg több mint 100 tanár nevel és oktat a különböző intézményegységek keretein belül. Az elmúlt 25 év során az intézmény folyamatosan bővül, korszerűbbé válik, tartja a lépést a kor elvárásaival, és a fenntartó segítségével ma az intézmény öt szervezeti egységében kínál minőségi nevelést, oktatást. A pedagógusok arra törekszenek, hogy minden közösségben – legyen szó óvodai csoportokról, általános iskolai vagy gimnáziumi osztályokról, kollégiumi társaságokról vagy olyan kapcsolatokról, amelyeket a zene és a kultúra köt össze – olyan légkört teremtsenek diákjaink számára, ahol jó megélni a mindennapokat, a Szentlélek rendkívüli ajándékát – a talentumokat – igaz szívvel kamatoztathatják és állíthatják mások szolgálatába, valamint büszkék lehetnek az elsajátított ismeretekre és intézményükre.

A nevelőtestület egyik erőssége a magas szakmai kvalitáson túl az egységes nevelési elvben rejlik, abban, hogy diákjait a tananyagon átívelő krisztusi igazság megismerésére sarkallja, emellett közelebb hozza a ránk bízottakhoz a szépet, a jót és a helyeset, egy olyan keresztény világot, ahol a boldogságot a család mellett Krisztus és az Egyház tanításaiban megtalálhatja.

Az intézmény fejlődését fémjelzi a 2012-ben útjára indult, korszerűen felszerelt óvodai tagintézményünk, amely a 2018/2019-es nevelési évtől tovább bővült, immár 120 kisóvodás befogadására alkalmas, négycsoportos óvoda várja nyitott kapukkal az érdeklődőket.

Intézményünk lényeges princípiuma a kulturális nevelés, így az intézménybe integrált alapfokú művészetoktatás keretein belül 2013-ban megvalósult zeneművészeti képzés diákjaink számára lehetőséget ad a kultúra világába való elmélyülésre.

A kollégium vezetése és pedagógusai erőfeszítéseinek köszönhetően a délutáni foglalkozásokon átlépve kellő súllyal jelenik meg az egyházi intézmény keresztény mivolta, amelyet a kollégiumi szentmisék, a közös, énekes imádságok, a hiteles és aktív imaélet, valamint kollégiumi szervezésű programok tesznek színessé.

Intézményünk két kápolnával is büszkélkedhet, melyek közül a gimnázium szívében található otthonul szolgál a jósavárosi híveknek is. Az intézmény központi, légkondicionált, minden igényt kielégítő kápolnája ad teret az ünnepi szentmisék, liturgiák celebrálásához, valamint a díszteremként funkcionáló épületrész szolgál a közös megemlékezések, alkalmak (pl. szalagavató) helyszínéül is. A kollégiumi kápolna megfelelő helyszín a kollégiumban lakók lelki és hitéleti fejlődésére, valamint a tanári, az évfolyam- és osztálymisék megtartására is. 

Az intézményben a modern technikai eszközök megfelelő számban állnak rendelkezésre. A tantermek, szaktantermek között szép számmal található korszerű eszközökkel (interaktív tábla, projektor, laptop, számítógép, kísérleti eszközök) felszerelt helyiség.

Az intézmény sporttevékenységéhez nagyban hozzájárulnak az intézményi tornatermek, amelyek közül kiemelkedik a 2013-ban épített többfunkciós tornaterem, valamint az intézményi igényeket maximálisan kielégítő sportudvar.

%d bloggers like this: