Felvételi tájékoztató – tanulmányi területek

Az intézmény által meghirdetett tanulmányi területek kódjai és jellemzői:

Általános iskolai képzés (1-4. évfolyam)

 • általános képzés – a 2020-as NAT-ra épülő, alaptanterv szerinti oktatás
 • két tanítási nyelvű képzés (angol) – alsó tagozaton heti 4 óra angol nyelv tanítása csoportbontásban, illetve évfolyamtól függően angol nyelven ének-zene, környezetismeret, technika és tervezés, valamint vizuális kultúra tantárgyak oktatása.

Általános iskolai felső tagozat (5-8. évfolyam)

 • 0004-es kód     általános képzés – a 2020-as NAT-ra épülő, alaptanterv szerinti oktatás
 • 0005-ös kód két tanítási nyelvű képzés – a kéttannyelvű rendszerben tanuló diákok számára.

Nyolcosztályos gimnázium (5-12. évfolyam)

 • 0081-es kód     matematika tagozat – emelt szintű képzés matematikából heti 6 órában
 • 0082-es kód     „bölcsészet” tagozat – emelt szintű képzés magyarból heti 5, történelemből heti 3 órában.

Négyosztályos gimnázium:

 • 0011-es kód     nyelvi tagozat (angol) – emelt szintű képzés angol nyelvből heti 7 órában
 • 0021-es kód     matematika tagozat – emelt szintű képzés matematikából heti 5/6/7 órában (évfolyamtól függően)
 • 0031-es kód     biológia-kémia tagozat – emelt szintű képzés biológiából és kémiából tantárgyanként és évfolyamonként heti 2/3/4 órában
 • 0032-es kód     biológia tagozat – emelt szintű képzés biológiából heti 3/4 órában (évfolyamtól függően)
 • 0033-as kód kémia tagozat – emelt szintű képzés kémiából heti 2/3/4 órában (évfolyamtól függően)
 • 0041-es kód     általános gimnáziumi képzés – 11. évfolyamtól bármelyik tantárgy választható magasabb óraszámban a közép- vagy az emelt szintű érettségire való felkészüléshez
 • 0051-es kód „bölcsészet” tagozat – emelt szintű képzés magyar nyelv és irodalomból heti 5 óra, valamint történelemből heti 4 óra keretében.

Választható első idegen nyelv: angol/német, szintezett csoportokban.
Második idegen nyelv: német/angol/francia/olasz.

A tanulóknak lehetőségük nyílik bekapcsolódni a médiaszakkör vérkeringésébe, részt vehetnek az intézmény által indított sportfoglalkozásokon (futball, kosárlabda, röplabda, atlétika), tanulhatnak néptáncot vagy az alapfokú művészeti iskola növendékeivé is válhatnak (hangszeroktatás, magánének).

A felvételi eljárás ütemezése:
A központi írásbeli vizsgára jelentkezés határideje: 2023. november 30. (csütörtök)
Központi írásbeli vizsga időpontja: 2024. január 20. (szombat); 10 óra
Pótló írásbeli vizsga: 2024. január 30. (kedd); 14 óra
Személyes elbeszélgetés: 2024. március 4. és március 20. között
A felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása: 2024. március 22.
Értesítés a felvételi kérelem elbírálásáról: 2024. május 2.

A felvételi vizsga módja:

A középfokú felvételi eljárás keretében egységes központi írásbeli vizsgát szervezünk matematikából, valamint magyar nyelv és irodalomból. Az írásbeli mellett kötetlen, általános jellegű szóbeli elbeszélgetésre is sor kerül, ahol a beszélgetés témája a személyes ismerkedés mellett a jelentkező keresztény elköteleződése, a választott tagozat iránti érdeklődése.

Az angol nyelvi tagozatra történő jelentkezés esetén a célnyelven szóbeli felvételi történik az általános jellegű elbeszélgetés során. Az ehhez kapcsolódó tételsor alább érhető el.

Felvételi követelmények:

A nyolcosztályos gimnáziumi képzésre jelentkezés esetén:

 • a 3. év végi és a 4. félévi érdemjegyek a következő tantárgyakból: 1. magyar nyelv, 2. irodalom, 3. matematika, 4. környezetismeret, 5. idegen nyelv (angol/német)
 • magyar nyelvből és matematikából központi írásbeli felvételi
 • „külsős” diákok számára ismerkedés céljából szóbeli elbeszélgetés.

A négyosztályos gimnáziumi képzésre jelentkezés esetén:

 • a 7. év végi és a 8. félévi érdemjegyek a következő tantárgyakból: 1. magyar nyelv, 2. irodalom, 3. matematika, 4. történelem, 5. idegen nyelv (angol/német)
 • magyar nyelvből és matematikából központi írásbeli felvételi
 • általános jellegű szóbeli elbeszélgetés.

Minden jelentkezőtől lelkipásztori vagy hitoktatói írásbeli ajánlást kérünk.

A felvételi pontok számítása:

Mindkét gimnáziumi képzési formában (nyolcosztályos és négyosztályos) az elérhető maximális pontszám 150 pont, amely a következő részpontszámokból áll össze:

 • a fent megjelölt tantárgyakból kapott érdemjegyek összege (max. 50 pont)
 • a központi írásbeli eredménye magyar nyelvből (max. 50 pont)
 • a központi írásbeli eredménye matematikából (max. 50 pont).