Felvételi tájékoztató

Szent Imre Katolikus Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola,
Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola,

4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 19.

Tel./fax: 42/444-300

Honlap: www.szentimre-nyh.hu

OM azonosító: 033665

1992-ben iskolánk a nyíregyházi Királyi Katolikus Gimnázium szellemi jogutódjaként két párhuzamos négy évfolyamos gimnáziumi osztállyal kezdte meg működését, majd három évvel később egy nyolc évfolyamos gimnáziumi osztályt is indítottunk. Később angol nyelvi előkészítő osztállyal bővült képzési kínálatunk, 2007 őszén pedig már az általános iskolai első osztály kisdiákjai is tagjai lettek nagy közösségünknek. 2012 óta óvodánk, 2013-tól alapfokú művészeti iskolánk, 2020-tól két tanítási angol nyelvű általános iskolai képzés is működik. Intézményünkben a talentumok kibontakoztatását kiválóan működő tehetségpont segíti, mely több alkalommal nyerte el a kiválóan akkreditált tehetségpont címet.

Kilencedik évfolyamtól mind a nyolc-, mind a négyévfolyamos diákok matematika, biológia és/vagy kémia tagozat közül választhatnak, valamint a 2022/2023-as tanévtől kezdődően angol és német nyelvű tagozat is a kínálatban szerepel. Első idegen nyelvként választható az angol vagy a német nyelv minden évfolyamon, második idegen nyelvként angol, német, olasz vagy francia nyelvet oktatunk. Matematika, biológia, kémia és nyelvi tagozatos tanulóink már kilencedik évfolyamtól az alaptantervi képzésből kiemelve külön csoportokban, emelt óraszámban a tagozatos tantárgyakat. Tizenegy és tizenkettedik évfolyamon valamennyi főbb tantárgyból kínálunk emelt szintű érettségire felkészítő képzést. Középfokú érettségi előkészítők, nyelvvizsga előkészítők és alkalmassági vizsgákra történő felkészítés egészíti ki a kínálatot. Minden tanuló az idegen nyelvet szintezett, nyelvtudásának megfelelő csoportban, csoportbontásban tanulja. Nyolcosztályos gimnáziumunkban matematika és bölcsészet tagozat működik.

A mindennapos testnevelést és az egészséges életmódot jól szolgálja a 2014-ben átadott nagy tornatermünk, melyben a Nyíregyházi Kosársuli Utánpótlás Kosárlabda Egyesület is működik.

A 2015-ös tanévtől LEGO robot szakkör indult, amelyen diákjaink megismerkedhetnek az objektumorientált programozás rejtelmeivel, saját alkalmazásokat fejleszthetnek mobiljukra és bevezetjük őket az egyetemeken előszeretettel alkalmazott operációs rendszerek ismeretébe.

A 2020/2021-es tanévtől kezdődően útjára indult a médiaszakkör, ahol diákjaink saját videókat készíthetnek szakértő segítség mellett, betekinthetnek a kulisszák mögé, valamint elsajátíthatják a fényképezés, fotózás művészetét is.

Kollégiumunkban minden vidéki diákunk számára ingyenesen tudunk férőhelyet biztosítani. Az elmúlt évek felújítási munkáinak köszönhetően modern, igényes, otthonos környezet várja a diákokat. A nevelőtanárok személyes figyelme, törődése, szakmai segítsége pótolni igyekszik kollégista diákjaink számára az otthon támogató légkörét.

Intézményünk fő célja a tanulók kiegyensúlyozott, boldog emberré, vallásos, erkölcsös, hazaszerető polgárrá, keresztény értelmiségivé való nevelése. Iskolánk részt vállal az egyház küldetéséből is a keresztény hitre nevelés területén.

Meghirdetett tanulmány terület kódjaink

Általános iskolai képzés (1-8. évfolyam)

 • 04-es kód     általános képzés
 • 05-ös kód     két tanítási nyelvű képzés

Általános iskolai felső tagozat (5-8. évfolyam)

 • 01-es kód     nyelvi tagozat (angol és német)

Nyolcosztályos gimnázium (5-12. évfolyam)

 • 02-es kód     matematika tagozat
 • 03-as kód     bölcsészet tagozat

Négyosztályos gimnázium:

 • 11-es kód     nyelvi tagozat (angol/német)

(a jelentkezéskor jelölni kérjük, hogy melyik nyelvi tagozatra jelentkezik – angol nyelv 11/a; német nyelv 11/n)

 • 21-es kód     matematika tagozat
 • 30-as kód     biológia tagozat
 • 31-es kód     biológia-kémia tagozat
 • 41-es kód     általános gimnáziumi képzés

Általános iskolai képzés (1-8. évfolyam)

 • 04-es kód     általános képzés
  alaptanterv szerinti oktatás
 • 05-ös kód     két tanítási nyelvű képzés
  első évfolyamtól heti 4 óra angol nyelv tanítása csoportbontásban, célnyelven technika és tervezés, ének-zene, vizuális kultúra tantárgyak oktatása (1-4. évfolyamon)

Általános iskolai felső tagozat (5-8. évfolyam)

 • 01-es kód     nyelvi tagozat (angol és német)

emelt szintű képzés heti 3+2 órában (angol vagy német)

(a jelentkezéskor jelölni kérjük, hogy melyik nyelvi tagozatra jelentkezik – angol nyelv 01/a; német nyelv 01/n)

Nyolcosztályos gimnázium (5-12. évfolyam)

 • 02-es kód     matematika tagozat
  emelt szintű képzés matematikából heti 4+2 órában
 • 03-as kód     bölcsészet tagozat
  emelt szintű képzés magyarból heti 4+1, és történelemből heti 2+1 órában

9. évfolyamtól választható kódok

 • 11-es kód     nyelvi tagozat
  emelt szintű képzés heti 5+2 órában (angol vagy német)

(a jelentkezéskor jelölni kérjük, hogy melyik nyelvi tagozatra jelentkezik – angol nyelv 11/a; német nyelv 11/n)

 • 21-es kód     matematika tagozat
  emelt szintű matematika képzés, heti 3+2 óra
 • 30-as kód     biológia tagozat
  emelt szintű képzés biológiából, heti 3+1
 • 31-es kód     biológia-kémia tagozat
  emelt szintű biológia és kémia képzés heti 3+1/1+1 óra
 • 41-es kód     általános képzés
  11. évfolyamtól választható tantárgyak emelt szinten
  (magyar, történelem, informatika, fizika, testnevelés)

Választható első idegen nyelv: angol/német, szintezett csoportokban.
Második idegen nyelv: német/angol/francia/olasz

A tanulóknak lehetőségük nyílik bekapcsolódni a médiaszakkör vérkeringésébe, részt vehetnek az intézmény által indított sportfoglalkozásokon (futball, kosárlabda, röplabda, atlétika), tanulhatnak néptáncot vagy az alapfokú művészeti iskola növendékeivé is válhatnak (hangszeroktatás, magánének).

A felvételi eljárás ütemezése:
A központi írásbeli vizsgára jelentkezés határideje: 2021. december 3. (péntek)
Központi írásbeli vizsga időpontja: 2022. január 22. (szombat); 10 óra
Pótló írásbeli vizsga: 2022. január 27. (csütörtök); 14 óra
A gimnáziumba történő jelentkezés határideje: 2022. február 18.
Személyes elbeszélgetés: 2022. február 22. és március 11. között
A felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása: 2022. március 16.
Értesítés a felvételi kérelem elbírálásáról: 2022. április 29.

Felvételi vizsga módja:

Egységes központi írásbeli vizsgát szervezünk matematikából és magyar nyelv és irodalomból.
Kötetlen, általános jellegű szóbeli elbeszélgetésre kerül figyelembe véve a jelentkező keresztény elköteleződését. A felekezetnek megfelelő hittan kérdéseket is tartalmazó személyes elbeszélgetést pontszámmal nem értékeljük – az ezen való megfelelés a sikeres felvételi feltétele.

A 11-es kód (nyelvi tagozat) esetén a célnyelven szóbeli felvételi történik az általános jellegű elbeszélgetés során.

Felvételi követelmény:

A 02/03-as kódokra: matematika és magyar nyelv központi felvételi, a 3. évfolyam év végi és a 4. évfolyam félévi érdemjegyek.

A 11/21/30/31/41-es kódokra: matematika és magyar nyelv központi felvételi, a 7. évfolyam év végi és a 8. évfolyam félévi érdemjegyek és általános jellegű szóbeli elbeszélgetés.

A jelentkezőktől lelkipásztori/hitoktatói írásbeli ajánlást kérünk.

A felvételi pontszám számítása a nyolcosztályos gimnáziumi osztályába (kód: 02/03)


Az elérhető pontszám maximum 150 pont.

Hozott pontszám: 3. év végi és a 4. félévi érdemjegyekből számított hozott pont (magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, idegen nyelv, környezetismeret), összesen 50 pont.
Szerzett pont: matematika központi felvételi eredménye maximum 50 pont, magyar nyelv központi felvételi eredménye maximum 50 pont.

A felvételi pontszám számítása a 9. osztályos tagozataira (kód: 11/21/30/31/41)

Az elérhető pontszám maximum 200 pont.

Ennek egyik fele minden fent említett kód esetében:

Maximum 100 pont – minden 8. évfolyamos jelentkező esetén az írásbeli központi felvételin szerzett pont (magyar nyelv: 50 pont + matematika 50 pont)

Másik fele:

11-es (nyelvi tagozat), 21-es (matematika képzés), 41-es (általános képzés) kódokra jelentkezőknek
Maximum 100 pont – a 7. évfolyam év végi és a 8. évfolyam félévi érdemjegyekből számított hozott pont (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, egy szabadon választott természettudományos tantárgy; 11-es kód esetén az idegen nyelv az angol vagy a német lehet).

A 11-es kód esetén a célnyelven szóbeli felvételi történik az általános jellegű elbeszélgetés során.

30/31-es kódra jelentkezőknek:

Maximum 100 pont – a 7. évfolyam év végi és a 8. évfolyam félévi érdemjegyekből számított hozott pont (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, egy választott természettudományos tantárgy, amely a 30-as kód esetén a biológia, 31-es kód esetén a biológia vagy a kémia lehet).

%d bloggers like this: