AktuálisBüszkeségeinkGimnáziumHagyományaink, ünnepeinkKözösségi élet

Örömünnep a megmérettetés előtt

„Kamatoztassátok azokat a talentumokat, amelyeket kaptatok. Mindannyian értékes
emberek vagytok, ne elégedjetek meg a középszerűséggel.”

/részlet Tormássiné Kapitány Ágotha főigazgató asszony beszédéből/

Iskolánk legnagyobb közös ünnepét idén április 30-án tartottuk.
A ballagás alkalmával búcsúzunk, és üdvözöljük azt a friss akaratot a végzős diákjainkban, ami majd az érettségi után szökken szárba.
Büszkeség és öröm töltötte el a szíveket, mert a szemünk előtt felnövekvő gyermekből és kisiskolásból a felnőtt-lét küszöbén álló nyíltszívű, (minden para ellenére) tudással teli és tudásszomjas emberré váltak fiataljaink.

Mint minden fontos dolognak az életben, a ballagásnak is megvan a maga sorrendje.
Izguló 11.-esek tették méltóvá a búcsú pillanatát a felejthetetlen osztályterem-díszítéssel, apró meglepetéssel, a tarisznya előkészítésével. Az utolsó osztályfőnöki órával kezdetét vette az elköszönés, majd a gimnazisták minden szeretetével ünneplőbe öltöztetett iskolaépülettől is búcsúztak végzőseink. Osztályfőnökük kíséretében vonultak el a sorfalat álló gimnazisták előtt, szüleik,
pedagógusaik elé.

Tormássiné Kapitány Ágotha igazgatónő beszédében nemcsak a búcsú, az ünnep szavait tolmácsolta a jelenlévőknek, hanem végzős diákjainkat a fontos dolgokra is emlékeztette:

„A mai nap nemcsak nektek diákoknak, hanem tanáraitoknak, szüleiteknek is közös ünnep. Ünnepi alkalom és egyben számvetés is, hogy végig gondoljuk, mi vezérelt bennünket az együtt töltött évek során? Azt szerettük volna, és most is azt kívánjuk, hogy beérkezett emberek legyetek. Mit is jelent a beérkezettség? Sokan talán úgy értelmezik, hogy a befutott, sikeres ember a beérkezett. Csak a sikerre törekvés azonban félrevezető lehet. Talán már ti is érzékelitek, de ahogy kikerültök innen, egyre inkább látni fogjátok: sokak életcélja az, hogy sikeresek legyenek – több pénz, nagyobb ház, extrább autó – s e törekvésük közben az emberséget hátrébb sorolják vagy akár el is felejtik. Az a fajta siker azonban, amely nem rendeli magát alá az emberségnek, embertelenné tesz. Einstein azt mondja: ne sikeres akarj lenni, hanem értékes! Kamatoztassátok azokat a talentumokat, amelyeket kaptatok.
Mindannyian értékes emberek vagytok, ne elégedjetek meg a középszerűséggel, „A mindenséggel mérd magad!” mondja József Attila. A mindenséghez, az abszolúthoz mérni magam azt jelenti, hogy az egész részének tekintem magam: felelősséget vállalok az
egészért és mindenkiért, s az a célom, hogy mindnyájan megérkezzünk. […] Vállaljatok hát felelősséget az egészért és mindenkiért, hogy szabad, beérkezett emberré váljatok, és átélhessétek az együtt és időben érkezés örömét!”


A 11. évfolyam nevében Apáti Nándor 11.C osztályos tanuló, a végzősök nevében pedig Brekovszki Márk 12.A osztályos tanuló búcsúzott. A közös élmények, szerelmek, viták, beszélgetések, a nagy rendezvények, és a kis, lelket melengető történések építették a
szentimrés létet, és tették biztos ponttá az életükben a közösséget, az iskolát.

Hagyományainkhoz híven az aranykoszorús szentimrés jelvényt is átadta igazgatónő azoknak a diákoknak, akik példaértékű tanulmányi munkájukkal kiérdemelték tanáraik elismerését, versenyeken, rendezvényeken öregbítették iskolánk hírnevét, elkötelezett keresztény életük követendő társaik számára.
Ebben az évben a következő diákok munkája, elkötelezettsége nyert elismerést:


Fabu Eszter 12.B
Fogas Domonkos 12.B
Farkas Vanessza 12.B
Kovács Gábor 12.B

A Morus-díjat a 2011/2012-es tanévtől kaphatják meg azok a végzős középiskolás fiatalok, akik nemcsak jó tanulmányi eredményeikkel emelkednek ki társaik közül, hanem jól láthatóan szívesen, aktívan és felelősen vesznek részt közösségi tevékenységben, nyitottak a közéletiségre és emellett elkötelezett keresztények.


Morus-fődíjat

Véghseő Tamás 12. A osztályos tanuló kapott.


Morus-díjat

Nyiscsák Adrienn 12.C
Jaksi Nóra 12.C
Baranyi Boglárka 12.B
Fabu Eszter 12.B
Farkas Vanessza 12.B
Fogas Domonkos 12.B
osztályos tanulók kaptak.

Ezt követően a hálaadó szentmise vette kezdetét, melyet Nagy Csaba atya, iskolánk lelkésze celebrált Csordás Gábor, Zubály Lajos és Rákóczi Jenő atyákkal, valamint Kocsis Dániel, Gajdos Attila és Szabados Viktor görögkatolikus atyákkal.
A felemelő eseményeket követően bízunk abban, hogy érettségizőink nemcsak a tudásbeli felkészítést kapták meg, de megbizonyosodhattak újból arról, hogy a Jóisten kikövezi szeretetével az útjukat, hol helyzeteken, hol embereken keresztül.


Imádsággal kísérjük őket az érettségi ideje alatt, és azt követően is!

Bessenyei Marianna
pedagógus

A fotókat Zagyva Klára pedagógus készítette.