Mennyi? 30… Jubileum az intézményben…

A meghívott vendégek, pedagógusok, munkatársak és a szentimrés diákok november 10-én, az intézmény 30 éves jubileumának reggelén püspöki szentmisén vettek részt, amelyet Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök mutatta be. Az eseményen és a szentmise celebrálásában részt vett többek között Bosák Nándor nyugalmazott debrecen-nyíregyházi püspök atya, Kiss István nyugalmazott plébános, az iskola egyik alapítója is.

A szentmise keretében a 9. évfolyamos tanulóknak osztályfőnökeik az intézmény közösségéhez való tartozás megerősítéseként jelvényt tűztek fel.

A szentmise után Tormássiné Kapitány Ágotha intézményvezető így szólt a jelenlévőkhöz.

István hitével, Gizella szeretetével, Imre tisztaságával. Iskolánk jelmondatával köszöntöm szeretettel és tisztelettel:

Exellenciás Püspök Atyákat, Főtisztelendő Atyákat, kedves velünk ünneplő Vendégeinket, kedves Munkatársaimat, Diákjainkat!

A mai közös ünnepünket a hála és a köszönet, az emlékezés és a remény érzése és gondolata járja át. Hála van a szívünkben, hiszen intézményünk alapításáról, városunkban a katolikus közoktatás újraindításáról emlékezünk meg.

1990 jelentős esemény történelmünkben, hiszen a rendszerváltozás vagy változtatás éveként éltük meg ezt az időszakot, amikor is olyan folyamatok indulhattak el, amelyek befolyásolták és meghatározták életünk alakulását.  A kommunista hatalomátvétel után 1948-tól négy szerzetesi iskola két-két katolikus iskolája működhetett hazánkban. 1990-től megnyílt a lehetőség az egyházi iskolák újraindítására, alapítására. Az országban elsők között Nyíregyházán történt meg az egyházi vagyon visszaadása, és indította el életét egy katolikus közoktatási intézmény. Hálával gondolunk az alapításban résztvevő atyákra, támogató politikai közszereplőkre, és azokra a világi keresztényekre, akiknek szívügyük volt az egyházi iskola életre hívása városunkban.

Igen, az álmok, a vágyak, az elképzelések valóra váltak, a Szent Imre Katolikus Gimnázium és Kollégium megnyitotta kapuit 1992-ben. Az álmok itt azonban nem értek véget, ma, 2022-ben Szent Imre Katolikus Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola összetett intézményben élünk, tanulunk, dolgozunk. Vannak régi és új épületrészeink, modern sportlétesítményünk, saját kápolnánk, sportpályáink, kertünk, udvarunk és persze rengeteg tantermünk és szaktantermünk. Egy kisebb városban élünk több mint 1000-en nap mint nap.

Mindezek tükrében nehéz elhinni, hogy 30 évvel ezelőtt az intézmény a nulláról kezdett építkezni. Az iskola alapítói sem tudták, hogy álmuk így válik valóra, de annak nagyon is tudatában voltak, hogy a városi és környékbeli gyerekeknek milyen oktatást, nevelést képzelnek el, és volt bennük hit és kitartás, hogy az álmaikat valóra merjék váltani.

Amit itt látunk, aminek mind a részesei vagyunk, az sokszorosan felülmúlta 30 évvel ezelőtti álmodozásunkat, minden elképzelésünket. Olyan érzés ez, mint amikor zsebpénzt gyűjt a gyermek, hogy megvegye a kis legó játékot, aztán anya elmegy a gyűjtött pénzzel a boltba és egy sokkal nagyobbal jön haza, mert „kicsit” kiegészítette gyermeke gyűjtését.

Így működik az isteni gondviselés is. Nekünk álmodni kell, hinni és persze sokat dolgozni, és aztán az Úr hozzáteszi a sokszorosát annak, amit mi beleraktunk, és a kedves kis iskola, amiről álmodtunk egy szívvel és lélekkel teli, hatalmas intézménnyé lesz, ami már nemcsak az alapítóknak és az ide járóknak, de az egész városnak, sőt a térségnek, egyházmegyénknek is egyik büszkesége.

Én úgy érzem, és remélem, hogy Ti is így vagytok ezzel kedves kollégák, diákok, hogy az iskolánknak lelke van, hogy kialakult, hogy létezik, hogy körülírható és megfogalmazható a „Szentimrés lélek és szellem”. Gyermekközpontúak vagyunk, az iskola nem versenyistálló, de a színvonal mégis kiemelkedő, a tantestületünk vidám, felkészült, kedves emberekből áll, az ide járók jól érzik magukat, legalábbis én annyi szeretetet kapok tőlük, amennyi nem tudna megszületni olyan szívekben, akik nem szeretnek itt lenni.

30 éve olyan iskoláról álmodtunk, ami az általunk megélt, a családban, az egyházban kapott isteni szeretetet és az abból fakadó szabadságot sugározza. Olyan iskolát akartunk, amelyikben a rend nem poroszos, a vidámság nem rendetlenséget szül, a tudás nem egyenlő a stréberséggel és a vallásosság nem jelent a világtól való elzárkózást. Hitüket vállaló, kereszténységüket vidáman megélő fiatalokat szeretnénk nevelni, s majd az önálló életükre bocsátani. És én ma nagyon boldogan állok itt, mert azt érzem, hogy ez megvalósul, hogy egy lélekben és szellemben gazdag közösséget vezethetek, amiért nagyon hálás vagyok. Köszönöm gyerekek, hogy a kreativitásotokat, a tudásvágyatokat megélitek nálunk, hogy bizalommal fordultok felénk, nevelőitek felé, hogy hisztek bennünk, és hogy akartok tanulni, fejlődni.

Hálás vagyok munkatársaimnak, tanár kollégáimnak, akik soha nem elégedettek saját magukkal, hogy szakmailag és emberileg is mindig a maximumra törekedtek, és törekszenek. Minden időkben kihívás volt pedagógusnak lenni, hiszen a jövő nemzedékét neveljük az iskolákban. Külön köszönet tanártársaimnak, akik a mai igen nehéz – háborútól, gazdasági problémáktól, járványtól, társadalmi feszültségektől terhes időben is helytállnak, hűséges elköteleződéssel hiteles példaképei lehetnek tanítványaiknak. Köszönöm nektek.

Köszönöm a szülőknek azt, hogy a legféltettebb kincsüket ránk bízzák és együtt működhetünk velük gyermekeik nevelésében, osztozhatunk örömeikben, büszkeségükben.

Köszönöm a fenntartó Egyházmegyének, Püspök Atyának a biztos hátteret és azt, hogy nemcsak hatóságként, finanszírozóként, hanem szakmai és lelki értelemben is aggódó gazdái ennek a kivételes intézménynek. Örömmel tölt el, hogy Püspök Atya töretlen bizalmát, jóindulatú támogatását élvezem és élvezzük, amellyel segít nekünk a mindennapi nehézségek leküzdésében. Köszönet Főigazgató Asszonynak és Főigazgató Úrnak a szakmai iránymutatásáért, hogy elérhetőek, amikor szükségünk van segítségükre, bíztatásukra. Hálásak vagyunk Gazdasági Igazgató Úrnak, hogy álmaink, elképzeléseink megvalósítását a lehetőségek alapján, jó szívvel támogatja.

Ma elsősorban azért vagyunk itt, hogy ünnepeljünk, hogy hálát adjunk az elmúlt 30 évért. Egy emberöltő múlt el, és egy következő ma elindul. És felteszem a kérdést magamnak és nektek is, kedves társalapítók, hogy mi lesz 30 év múlva? 2052-ben az utódaink mit ünnepelnek majd? Én abban reménykedem, hogy 30 év múlva olyan gazdagodással büszkélkednek utódaink, mint mi a mai jubileumunkon.

Az Úr áldása kísérje intézményünk további életét, az itt tanuló diákok, munkatársak őrizzék és erősítsék a „Szentimrés lelket és szellemiséget”. Köszönöm, hogy velünk ünnepelnek ezen a szép napon!

Intézményvezető asszony és Jászai Menyhért Nyíregyháza alpolgármesterének köszöntőjét követően az intézmény alapításának 30. évfordulója alkalmából Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök emléklapok adományozásával köszönte meg a munkatársaknak a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye közoktatásáért végzett szolgálatukat.

Emléklapot kapott: Dr. Valikovics Ferencné (1995), Gollerné Konyári Irén (1996), Hubainé Orosz Szilvia (1995), Ilyésné Tóth Viktória (1997), Konzili Ignác (1992), Konziliné Bunya Julianna (1993), Mikuláné Már Mónika (1993), Sarkadiné Papp Lívia (1996), Tarczyné Alföldi Anikó (1996), Tormássiné Kapitány Ágotha (1994), Tóth Gyula (1995), Urbin Istvánné (1992), Ványiné Kundrát Valéria (1996), Várhalmi Józsefné (1992).

A köszöntések után a szentimrés gyerekek, tanulók színvonalas műsort mutattak be, amely Szent István Intelmeit alapul véve Szent István király és Szent Imre herceg párbeszédéről szólt, párhuzamot húzva a mai időkkel.

%d bloggers like this: