“TISZTELET A HŐSÖKNEK!”

Október 6.

Általános iskolánkban – a hagyományokhoz híven – október 6-án, megemlékeztünk a 13 aradi vértanúról.

Az iskolarádión keresztül elhangzott műsorban megismerhették a gyerekek az emléknaphoz fűződő 1848-49 –es forradalom és szabadságharc utáni eseményeket. A megtorlás idején a haza védelmében jeleskedő 13 honvédtiszt áldozatos példát mutatott nekünk az igazi hazaszeretetről.

Kossuth Lajos 1890-ben, az egyetlen fonográfon is rögzített beszédében ezt mondta róluk: „Legyenek a szentemlékű vértanúk megáldottak poraikban, szellemeikben, a hon szabadság Istenének legjobb áldásaival az örökké valóságon keresztűl; hűségükért a Haza iránt, ‘s a magasztos példáért, melyet az utódoknak adtanak”

A műsort lélekemelő dalok és a gyerekek szavalatai tették ünnepélyessé. A folyosón kiállított paravánon a tanulók megnézhették a vértanúk képeit és neveit is.

A nap folyamán az erre az alkalomra készült ppt-vel ismerkedhettek meg a tanulók, mely részletesen, érthető formában, képekkel illusztrálva mutatta be október 6. eseményeit.

Tatár Péterné, Barna Rita tanítónénik

%d bloggers like this: