Megemlékezés gróf Esterházy János felvidéki mártír politikusról

2022. május 10-én délután iskolánk kápolnájában megemlékezést tartott a Rákóczi Szövetség nyíregyházi városi szervezete és a Rákóczi Szövetség Szent Imre Ifjúsági Szervezete gróf Esterházy János felvidéki mártír politikus életéről és munkásságáról.

A résztvevő felnőttek, a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium, a Szent Miklós Görögkatolikus Gimnázium és Kollégium rákóczis tanulói, valamint iskolánk 11. évfolyamos diákjai meghallgatták Molnár Imre történész, Martényi Árpád, az Esterházy János Emlékbizottság és a Rákóczi Szövetség alelnöke, valamint Petrusák János író előadásait. Az előadásokon képet kaphattak a XX. század egyik legjelentősebb politikusáról és vértanújáról, gróf Esterházy Jánosról, aki mindhalálig hűséges volt hitéhez, nemzetéhez, kiállt a kiszolgáltatottak és a jogfosztottak mellett, és az élete árán is szembefordult a XX. század vészterhes évtizedeiben a gyilkos ideológiákkal. Az előadások közben Mágocs-Bahur Gábor, iskolánk 11.a osztályos tanulójának szavalatai adtak érzelmi aláfestést az elhangzottakhoz.

„Szívünk, lelkünk nagy kincsét, nemzeti öntudatunkat és Krisztus Urunkba vetett hitünket ne tévesszük szem elől egy pillanatra sem. Ápoljuk, őrizzük ezt, mert ez az egyetlen pozitív érték, amelyet senki el nem vehet, és amelynek varázslatos ereje átsegít a legnehezebb megpróbáltatásokon is.”- írja gróf Esterházy János, mellyel máig szóló példát adott a mai kor fiataljai számára is.

Gróf Esterházy János boldoggá avatási eljárása 2019. március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén vette kezdetét Krakkóban.

Imádság Isten Szolgája Esterházy János boldoggá avatásáért és lelki örökségének kibontakozásáért

Istenünk, Irgalmas Atyánk! Fiad, Jézus megdicsőített Téged abban az órában, amikor a kereszten felmagasztalták, amikor egészen a Te kezedbe adta önmagát, majd kiárasztotta híveire a Szentlelket és megnyitotta az irgalom és a kiengesztelődés forrását.


Hálát adunk Neked hűséges szolgádért, Esterházy Jánosért, aki egész szívével követni akarta Krisztust a Te akaratodra való ráhagyatkozásban és az emberek szolgálatában tekintet nélkül származásukra. Példát adott az igazság és a szeretet hirdetésében, megvalósításában, valamint abban, hogy vállalta élete keresztjeit és feláldozását az őt üldözőkért is.


Irgalmas Istenünk, dicsőítsd meg nevedet János szolgád boldoggá avatása által is, hogy az ő keresztény életpéldája, valamint szenvedése és halála megerősítse Közép-Európa nemzeteit a Te üdvözítő akaratod teljesítésében, Krisztus követésében és küldetésének folytatásában, Vele egyesülve az Eucharisztiában és Szűz Mária, a Béke Királynője anyai oltalma alatt.


Istenünk, János szolgád közbenjárására kérünk, add meg nekünk a kegyelmet, hogy […], és áraszd ki Szentlelkedet, növeld a hitet, a reményt és a szeretetet a családokban, a keresztény közösségekben és a népek körében, különösen Közép-Európa nemzeteiben, hogy Veled és Benned egymással kiengesztelődve, a múlt sebeiből meggyógyulva bátran teljesítsük küldetésünket, a Te irgalmas szereteted Országát terjesztve, ami egyedül ad örök életet és boldogságot, Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

                                                                                                          Ilyésné Tóth Viktória

                                                                                                                könyvtáros

%d bloggers like this: