” A HAZA ÖRÖK…”

A haza örök, s nemcsak az iránt tartozunk kötelességgel, amely van, hanem az iránt is, amely lehet, s lesz.

Kossuth Lajostól idéztük e mondatot, mely szorosan kapcsolódik március 15-e szellemiségéhez és példát ad a jövendő nemzedékeknek. A történelmi idők próbáját kiállni képes cselekedethez a márciusi ifjak személyes elszántságán kívül a magyar nép együttműködő akaratára, áldozatvállaló készségére is szükség volt és ma is szükség van. Alsó tagozatos diákjaink a mai napon ünneplőbe öltöztek és megemlékező műsor keretében nyerhettek betekintést a forradalom eseményeibe. Műsorunkban fontos szerepet kapott a hagyományok ápolása, elődeink buzgó hazafiságának és a forradalom eszmeiségének átadása , megőrzése. Az 1848-49-es események azóta is példát mutatnak számunkra!

A műsort egy ide kapcsolódó PPT megtekintése követte, ahol a gyerekek előtt nemcsak a rádióban hallott események elevenedtek meg, hanem az 1848/49-es szabadságharc mozzanatai is. További érdekességeket tudhattak meg a gyerekek a huszárok öltözékéről, mindennapjairól.

Megemlékezésünk következő lépése a folyosón a Huszárgyerek, huszárgyerek c. népdal közös eléneklése volt. Itt huszárruhába öltözött gyerekek jártak végig a népes folyosókon.

Tanulóink a Nemzeti dal c. versből szavaltak és szórólapokat osztogattak társaiknak, melyen a 12 pontot és az elhangzott vers szövegét olvashattuk.

Programunkat népviseletbe öltözött diákjaink dunántúli ugrós néptánc bemutatójával zártuk.

Iskolánkban – két év kihagyással – újra közösen, méltóképpen tudtunk megemlékezni a márciusi ifjakról, színes programmal erősítve diákjainkban az érzést: „ magyarnak lenni igenis jó…”

Barna Rita; Bodnárné Buhajla Bernadett; Hubainé Orosz Szilvia; Tatár Péterné

Fotó: Tóthné Kolocsán Ildikó

%d bloggers like this: