Felhívás (nemcsak) felvételizőknek

Tisztelt Szülők, kedves Diákok!

A Szent Imre Katolikus Alapítvány felhívást tesz közzé 9. osztályba felvételiző tanulók számára diáktámogatási programjáról.

A Szent Imre Diáktámogatási Program keretében a szociálisan rászoruló, hátrányos anyagi helyzetű diákok tanulmányaival kapcsolatos meghatározott költségeit az alapítvány kifizeti. (Étkezési díj, tanulmányi kirándulás, lelkigyakorlatok költségei, az első (sikertelen) nyelvvizsga díja, egy külföldi nyelvgyakorló út meghatározott költségei, hozzájárulás az utolsó tanév költségeinek (pl.szalagavató) finanszírozásához.) A Program a négy év átlagában kb. 150.000 Ft/év támogatást biztosít, ha a tanuló szociális helyzete az évek során nem változik jelentősen pozitív irányba, ill. ha a tanulmányi munkáját és magatartását az alapítvány kuratóriuma megfelelőnek ítéli. (A pályázatokat a kuratórium minden tanév elején felülvizsgálja.)

Amennyiben a család jövedelmi viszonyai a tanulmányi idő alatt bármikor negatív irányba változnak, a pályázat a későbbiekben is beadható!

A kérelmet a leendő tanuló és szülei legkésőbb 2022. március 18-ig (péntek) nyújthatják be a szükséges jövedelemigazolásokkal együtt. A szóbeli felvételi vizsgák idején személyesen is leadhatják az űrlapot az iskolatitkárnak, illetve tájékozódhatnak az esetleges kérdéseikkel kapcsolatban. Döntést a felvételi eljárás alatt hoz a kuratórium.

Támogatást igényelni a mellékelt űrlap értelemszerű kitöltésével és az alábbiakban ismertetett feltételek elfogadásával lehet:

– A kérelmek rangsorolásához ismernünk kell a család nettó összjövedelmét, ezért a kitöltött űrlaphoz mellékelni kell a család összes jövedelméről szóló igazolásokat. (Mindkét szülő, ill. a közös háztartásban élők kereseti igazolásaira is szükség van.)

– Az igénylő a kérelem benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy adatait a kuratórium tagjai és az ifjúságvédelmi felelős megismerje és kezelje.

A kérelem beadásának végső határideje: 2022. március 18. péntek. Beküldhető e-mailben (szentimrenyh@gmail.com) vagy leadható személyesen a Szent Imre Katolikus Gimnázium titkárságán, ill. postán a Szent Imre Katolikus Alapítvány címére (4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 19.)

Szent Imre Katolikus Alapítvány kuratóriuma

Letölthető űrlap:

%d bloggers like this: