Nyelvi tagozattal bővül a kínálat

A Szent Imre Katolikus Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola a következő tanévben a már meglévő tagozatok (matematika, biológia, kémia) mellett elindítja az angol és német nyelvi tagozatot a 9. évfolyamos diákok számára. Az idegen nyelv fontosságát érezve és erősítve az intézmény döntése értelmében a 2022/2023. tanévtől kezdve a nyelvi tagozatos tanulók heti 7 órában tanulhatják az idegen nyelvet, amelynek segítségével nemcsak a nyelvvizsgákra való felkészítés valósulhat meg hatékonyan, de a középszintű és az emelt szintű sikeres érettségi vizsga elérése is garantált.

Az angol nyelvi tagozatra való jelentkezés egyik feltétele az általános eljárás mellett, hogy az intézménybe jelentkező egy könnyed szóbeli elbeszélgetésen vegyen részt a célnyelven. A német tagozatra jelentkezőknek nem kell felvételizniük, hiszen a német nyelvi tagozat csoportjai a kezdő szintről indulnak, de a sikeres nyelvtanulás ezekben a csoportokban is adott.

Angol nyelvi elbeszélgetés témakörei
Introduction: introduce yourself and talk about family members
Describe a friend: appearance and personality
Place of living: describe your house/flat, talk about your room
My hometown: location, sights, why you like it
My school: location, the building, classrooms, schoolyard
Daily routine: weekdays and weekends
Free time activities: hobbies, preferences
Sport: popular sports in Hungary, sports you do and watch on TV
Travelling: going on holiday, last holiday description, holiday plans for the future
Eating habits: healthy and unhealthy dishes, fast food
%d bloggers like this: