Adventi gyertyagyújtás

Advent 1. gyertya

Advent első hetébe léptünk bele, mikor meggyújtottuk koszorúinkon az első gyertyát. Ez az
időszak az elcsendesedés, a bűnbánat ideje. Várakozunk ilyenkor. Hogy mire? Egy fontos
születésnapra. Ez a születésnap, Jézusé. Karácsonykor ünnepeljük az ő születésnapját. Hiszen az
advent szavunk is azt jelenti, az Úr eljövetele. Jézus pedig azon az első karácsonyon jött le a
földre. Isten Jézusban lett emberré.
Jézust úgy is ismerhetjük, mint prófétát. A próféták Isten üzenetét adják át az embereknek. Jézus
tanításaiban olyan dolgokkal ismertette meg a népet, amiről korábban nem hallhattak mástól:
Istenről, Isten országáról. Jézus születését is ilyen próféták jövendölései alapján várták. Hiszen
Isten előre olyan ismereteket adott az embereknek, amelyek alapján ráismerhetnek arra, akit Ő
küld el hozzájuk. Előre tudták, hogy a Megváltó Betlehemben fog megszületni, Dávid király
utódaként, Júda törzséből. Ézsaiás, Malakiás, Zakariás és Mikeás próféták több száz évvel Jézus
földre jötte előtt már tudták előre ezeket az ismertető jeleket a Megváltóról. Jézus pedig az
életével minden próféciát valóra váltott, azaz betöltött.

Juhász Gyula: Karácsony felé
 Szép Tündérország támad föl szívemben
 Ilyenkor decemberben.
 A szeretetnek csillagára nézek,
 Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
 Ilyenkor decemberben.
 …Bizalmas szívvel járom a világot,
 S amit az élet vágott,
 Beheggesztem a sebet a szívemben,
 És hiszek újra égi szeretetben,
 Ilyenkor decemberben.
 …És valahol csak kétkedő beszédet
 Hallok, szomorún nézek,
 A kis Jézuska itt van a közelben,
 Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
 S ne csak így decemberben. 

Rendrakásra fel!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!

%d bloggers like this: