Tájékoztató szülőknek gyermekjóléti feladatellátásról, iskolai szociális munkáról

Tisztelt Szülők!

Az idő előtti iskolaelhagyás, a családon belüli konfliktusok, a testi- lelki bántalmazás, a tanulási nehézségekkel, illetve egészségügyi problémákkal küzdő gyermekek kirekesztettsége, kirekesztése egyre inkább jellemző probléma. Ezen problémák megfelelő kezelése, visszaszorítása, megelőzése érdekében 2018. szeptember 01.-től Magyarországon is kötelezővé tették az óvodai és iskolai szociális segítők jelenlétét a köznevelési intézményekben.

A feladatellátás jogszabályi alapját, a 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.), valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló15/1998. (IV. 30.) NM rendelet nyújtja.

Célja: a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújtani a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak, az intézményben megjelenő egyéb szakembernek.

Milyen problémával lehet a szociális segítőhöz fordulni?

Óvodához, iskolához köthető problémák pl. szorongás, tanulási nehézségek, konfliktusok, beilleszkedési, magatartási nehézségek, korcsoportból való kirekesztés, testi – lelki bántalmazás.

Tanácsadás szülők részére családon belüli problémák esetén, illetve gyermeknevelési kérdésekben (leckeírás, otthoni feladatok, szülő -gyermek konfliktus, nem megfelelő kortárscsoportba kerüléssel kapcsolatos nehézségek, családi veszteség, válás, anyagi nehézségek.)

Hogyan tud segíteni az iskolai szociális segítő?

Gyermekek számára:

  • egyéni tanácsadás,
  • segítő beszélgetés,
  •  csoportos, közösségi és prevenciós programok.

Szülők számára:

  • információnyújtás elérhető szolgáltatásokról, segítségnyújtás ügyintézésben; pl (kapcsolatfelvétel, időpont egyeztetés, nyomtatványok kitöltése). Az esetleges koronavírus okozta válsághelyzetben online ügyintézésben való segítségnyújtás, gyermekétkeztetés igénylésében segítségnyújtás, adományokhoz való hozzájutás segítése.
  • szükség szerint részvétel szülő és a pedagógus közötti megbeszélésen, melyet a pedagógus és a szülő is kezdeményezhet. Szülőiértekezleten való részvétel.
  • közvetítés tanár – diák, szülő – gyermek kapcsolatban: a szociális segítő közvetítőként segíti a nehézséget okozó konfliktusok megbeszélését és rendezését,
  • közvetítés szolgáltatásokhoz (szociális, pedagógiai, pszichés) a probléma jellegétől függően, javaslatot tesz a megfelelő intézménnyel való kapcsolatfelvételre, és segítséget nyújt a kapcsolat kialakításában,
  • súlyos veszélyeztető helyzetben, mint jelzőrendszeri tag, delegálja a családot a helyileg illetékes család és gyermekjóléti szolgálathoz.
  • Tanácsadás szülők részére családon belüli problémák esetén, illetve gyermeknevelési kérdésekben

Az óvodai és iskolai szociális segítőt a jogszabályban és a szakmai etikai kódexben foglaltaknak megfelelően titoktartási kötelezettség terheli. A Gyvt. szerinti adatkezelések, így ezt a tevékenységet érintő adatkezelések is a GDPR hatálya alá tartoznak.

Az óvodai, iskolai szociális segítőt a gyermekek és a szülők önként is megkereshetik, ha tanácsra van szükségük a problémájuk megoldásában.

Elérhetőség:

Név: Németh-Veres Ildikó

Telefonszám: 0630/367-8156

E-mail cím: nemethveres.ildiko@nycsgyk.hu

Nyíregyháza, 2021. szeptember 01.

%d bloggers like this: