Pályaorientáció és Nemzeti Összetartozás Napja a Szent Imre Katolikus Gimnáziumban

„Nem a telekkönyv szerint voltak az enyimek, az igaz. De enyimek voltak Isten rendelése szerint, azáltal, hogy ott születtem s ott lettem emberré.
Adjátok vissza a hegyeimet!”
(Részlet) ( Wass Albert: Adjátok vissza a hegyeimet!)

2021. június 4-én tanítás nélküli munkanap keretében értékes programokkal várta diákjait az intézmény. Az alsó-, felső- és gimnáziumi tagozat több előadáson, koszorúzáson és megemlékezésen vehetett részt – ahol megtapasztalhatták tanítványaink az összetartozás élményét és valóságát az igazi államhatárokon felül is.

A kápolnában tartott beszédében Csernyus Enikő tanárnő kiemelte, hogy nagyon fontos kapocs az, hogy iskolánknak 3 testvériskolája van a Kárpát-medencében: Felvidéken Szepsiben, Kárpátalján Munkácson és a Partiumban Szatmárnémetiben.

„Három iskola három elcsatolt területen, mely a mai napig fájdalmas tény. De ma az összekapaszkodás a feladatunk, a magyar-magyar közösségek építése.” – mondta tanárnő.

Ezt az összetartozást szimbolizálja Szarka Tamás, Kossuth-díjas zeneszerző Kézfogás c. dala, melyet most több tízezer magyar fiatal énekelt világszerte. Intézményünk is bekapcsolódott ebbe a szép kezdeményezésbe, és egyszerre hangzott fel iskolánkban több helyszínen a dal. Tarczyné Alföldi Anikó és Csinószki Mária tanárnők vezényelték a tanulókat.

Az iskola udvarán az Összetartozás keresztjénél (tavaly ilyenkor a 100 éves évforduló alkalmával avattuk fel ezt az emlékhelyünket az iskola udvarán) beszédet mondott Hollósy Tibor és Gollerné Konyári Irén pedagógusok.

Az ünnepi beszédben Hollósy Tibor felidézte ennek a napnak a szomorú tartalmát, amikor a trianoni békediktátumot elődeink aláírták. A tragédiát megélt emberek sorsát mutatta be megtörtént események felvillantásával. „ Képzeljük csak el, hogy felébredünk 1920. június 5-én, tegnap nagyszüleink még nálunk vendégeskedtek, de ma már nem jöhetnek, mert egy másik országba kerültek, és a határon nem engedik át őket hozzánk!”-mondta tanárúr. Majd így folytatta:

„ A történetben mégis az a csodálatos, hogy nem tudták nemzetünket és országunkat eltüntetni Európa közepéből. A totális kiütésből ez a nemzet fel tudott állni. Nemhogy eltűnt volna, de a magyarság máig őrzi együvé tartozását határokon belül és kívül. Ezt ünnepeljük a mai napon.”

A koszorúzáson részt vett, és az emlékezés virágait elhelyezte az emlékkeresztnél Tormássiné Kapitány Ágotha intézményvezető asszony, Rubóczkiné Pekó Brigitta igazgatóhelyettes asszony. A megemlékezés műsorában Popovics Eszter 11. c osztályos tanuló Wass Albert: Adjátok vissza a hegyeimet! c. regényéből adott elő egy részletet.

Zárásként elénekeltük közösen a Székely himnuszt, amely 100 évvel ezelőtt, 1921-ben született a trianoni diktátum fájdalmából, de ma már a magyarság összetartozását fejezi ki.

A nap további részében egy komplex pályaorientációs programot szervezett az iskolánk diákjainak, ahol a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki érdeklődését sikerült felkelteni a rájuk váró izgalmas hivatások iránt. Színes előadásokkal és feladatokkal irányítottuk a figyelmüket egy-egy pálya szépségeire és természetesen nehézségeire. Sokat tudhattak meg a fiatalok az elhivatottságról és az Isten által való meghívásról. Dr. Papp Tibor atya, a görögkatolikus Nyíregyházi Egyházmegye főhelynöke, a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetettje, Németh István atya, a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház káplánja, Kocsis Dániel atya görögkatolikus pap, egyetemi lelkész és az iskolánk lelkivezetője Nagy Csaba atya római katolikus pap, iskolalelkész, egyetemi lelkész pátosszal beszéltek hovatartozásukról, elindulásukról és az útról, ami a mai napon hozzánk vezérelte őket.

A gyerekek játékos feladatok kapcsán ismerkedtek még a borász, méhész, térképész szakmák szépségeivel, megtudhatták milyen zenével eltölteni az életünket hangszertudás birtokában és táncosnak lenni egy életen át, hogyan lehet a banki szférában elhelyezkedni, védeni a hazánkat katonaként és milyen napjainkban a tanári hivatásnak élni.  Az előadások során Smied Csaba akolitus, gazdasági igazgató (Szuro-Trade Cégcsoport) és Smiedné Suller Katalin gazdasági igazgató (Szuro-Trade Cégcsoport, Zabmalom üzletág), közgazdász, tanár és intézményünk volt diákja, Dr. Pósz Zoltán, szülész-nőgyógyász és endokrinológus adjunktus, valamint Bodnár István főhadnagy, a Magyar Honvédség Transzformációs Parancsnokságának informatikai tisztje – iskolánk korábbi tanulója – személyes példákon keresztül mutatták be, hogy a keresztény élet megélése és a pályafutásuk során elért sikerek kéz a kézben járnak, miközben a diákok megismerhették hivatásuk nehézségeit és szépségeit egyaránt.

Köszönetet mondunk a nap megszervezéséért és lebonyolításáért Bartókné Dorogi Judit és Kelemen Olimpia tanárnőknek és a nevelőtestület minden tagjának.

Isten áldását kérjük, hogy tanítványaink örömökkel teli életutat valósíthassanak meg!

Cikk: Zagyva Klára tanárnő és Kovács István intézményvezető-helyettes

Fotó: Zagyva Klára tanárnő és Hubai Levente tanár úr

%d bloggers like this: