Virágok helyett…

Virágok helyett ebben a rendkívüli helyzetben színes léggömbök, meglepetésként feldíszített bejárat és folyosó várta hétfő reggel a magyar érettségire megérkező tizenkettedikes szentimrés diákokat.

Hosszú idő után az iskola csendes épülete újra megtelt élettel. Beszélgetések, nevetgélések hangja töltötte be az aulát, ahogy lassan megérkeztek a felügyelő tanárok és a hetvenhárom, középszinten érettségiző, végzős tanulónk.

A viszontlátás öröme az írásbeli feladatoktól való félelemmel keveredett. A kápolnában elhangzó néhány biztató szó, utolsó jó tanácsok és a közös ima azonban újra egy közösséggé kovácsolta az egybegyűlteket, akik – reméljük -, tudásuknak, felkészültségüknek, képességeiknek megfelelően, sikeres érettségi vizsgát tesznek!

A Jóisten segítse őket!

Fotók: Hubai Levente tanár úr

%d bloggers like this: