Kutatómunka gróf Esterházy János életéről

Esterházy János felvidéki magyar politikus 1942. május 15-én, a szlovák parlament egyetlen olyan képviselője volt, aki nem szavazta meg a zsidók deportálásáról szóló törvényt. Magyarország 1944-es hitleri megszállása ellen memorandummal tiltakozott. Mindvégig következetesen képviselte országa kisebbségeinek, így a felvidéki magyarság érdekeit a politikai életben. Határozottan fellépett a csehszlovák-magyar lakosságcsere-egyezmény aláírása idején a magyarok kitelepítése ellen. A szovjetek letartoztatták és Gulágra hurcolták. A csehszlovák hatóságok távollétében halálra ítélték, majd az ítéletet “kegyelemből” életfogytiglanra módosították. Érdemei elismeréséül 2019. március 25-én a katolikus egyházban megkezdődött boldoggá avatási pere.

A példaértékű életmű megismerése érdekében kutatómunkára hívjuk iskolánk gimnazista diákjait.

A leadási határidő: 2021. április 23. 14 óra

A kész feladatot csernyus.eniko@gmail.com címre kell beküldeni.

Az első legjobb 10 megoldó órai munka ötöst kap töriből.

A második legjobb 10 megoldó tárgyjutalomban részesül.

Gróf Esterházy János, a Felvidék mártír politikusa

„Csak az a nemzet érdemes jobb sorsra és örök életre, amely meg tudja becsülni nagyjait s amelynek mindig szeme előtt lebeg azok példát adó munkássága.”

  1. Mikor és hol született a mártír politikus? A település ma melyik ország területén található?
  2. Milyen tragédia érte 4 éves korában?
  3. 1935 és 1936 politikai pályafutásnak két jelentős dátuma. Miért?
  4. Milyen meghatározó döntést hozott 1938-ban, és mi volt az oka?
  5. Egészítsd ki!

„Megállapítható tehát, hogy Esterházy gróf minden vonatkozásában szavakkal és tettekkel őszinte barátja és támogatója volt a _____népnek. Szeretetteljes viszonyulása a ________hoz azonban nem talált viszonzásra. Azt kellett tapasztalnia, hogy a ________Köztársaságban gyakoriak a személye és általában a magyarság ellen kiélezett hecckampányok.”

6.Többször hangoztatta: „A mi jelvényünk a ______, és nem a _______.”

7. Miért fontos ez a dátum: 1942. május 15.?

8. Emberek százainak segített 1944-ben? Milyen nemzetiségűeknek, vallásúaknak?

9. Mikor látta utoljára feleségét és gyermekeit? Hova hurcolták, és mi volt az ítélet?

 10. Távollétében a Csehszlovák Köztársaság koholt vádak alapján szintén elítélte, mi volt a vád és az ítélet?

11. „Külső segítséggel alkalma lett volna megszökni, de ezt elutasította, mondván, hogy ő nem bűnös, tehát nincs miért szöknie. Az 1955-ös általános amnesztia során a büntetését 25 évre csökkentették.” Mit kért életének utolsó napjaiban?

12.  Melyik börtönben és mikor hunyt el? Rabszáma? Mi történt holttestével? 

13. Mi volt utolsó üzenete a börtönből?

13+1. Mikor és hol helyezték földi maradványait örök nyugalomra? Milyen eljárás zajlik jelenleg a mártír politikus érdekében, és ki az eljárás vezetője (posztulátora)?

%d bloggers like this: