Az 1. évfolyamosok beiratkozása

Tisztelt Szülők!

A 2020/2021-es tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet 7. §, az Nkt. 50. § (7) bekezdése alapján az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2021. április 15-én (csütörtökön) vagy 16-án (pénteken) kell beíratni. Az Nkt. 45. § (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelésben-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni, ha 2015. augusztus 31-én vagy előtte született.

Intézményünkbe azokat az iskolaérett nagycsoportos óvodásokat vesszük fel, akiknek a szülei elfogadják iskolánk szellemiségét és vállalják, hogy a keresztény értékrend szerint segítik oktató-nevelő munkánkat. Akik megtisztelnek bizalmukkal, a mi intézményünket választják gyermekük testi-lelki-szellemi fejlődésének otthonául, és korábban nem jelezték felénk jelentkezési szándékukat, azoknak személyes beiratkozásra van lehetőségük az alábbiak szerint:

2021. április 15-én (csütörtökön) és 16-án (pénteken) előre egyeztetett időpontban, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellett van lehetőség a beiratkozásra. Kérjük, hogy egyedül érkezzenek; sajnos az iskola épületének bejárására a gyerekeknek most nincs lehetőségük; a hozzátartozóknak a portán kell várakozniuk. A személyes beiratkozáshoz előjegyzés szükséges, mely 2021. április 13-án (kedden) és 14-én (szerdán) kérhető a 42/444-300-as telefonszámon 9.00-14.00 óra között.

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumokra van szükség:

  • születési anyakönyvi kivonat;
  • a gyermek személyi azonosságát igazoló hatósági igazolvány;
  • a gyermek oktatási azonosítója, óvodai szakvéleménye (minden magyarországi óvodás gyermek rendelkezik azonosítóval és szakvéleménnyel);
  • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány;
  • a gyermek nevére kiállított TAJ kártya;
  • NEK adatlap az Okmányirodából diákigazolvány igényléséhez (ha elkészült) és
  • (amennyiben van) pedagógiai szakvélemény.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy időpont egyeztetése nélkül, személyes megjelenéssel történő beiratkozásra a járványügyi helyzet miatt nincs lehetőség! Megértésüket köszönjük!

                                                           Tisztelettel:

                                                                                  Tormássiné Kapitány Ágotha intézményvezető

%d bloggers like this: