Példátlan összefogás a Szent Imrében

Iskolánk nebulói idén is támogatták a Pakisztáni Szociális Központ gyermekeinek beiskolázását. A magyarországi Fokoláre-közösségtől érkező tiszteletteljes kérésre példamutató összefogással, önzetlenséggel reagáltak.

Tanítványaink elmondták, hogy nagyon szépnek, nemesnek érezték ezt a célt, s átérezték a Pakisztánban élő társaik nehézségeit. Hozzáállásuk, segítségnyújtásuk példaértékű keresztényi magatartásról tanúskodik. Önzetlen segítségüknek, igyekezetüknek és odaadásuknak köszönhetően 111. 000 Ft-ot sikerült összegyűjtenünk. Igazán büszke vagyok, büszkék lehetünk rájuk, s hálásan köszönjük a szüleik támogatását is.

Örülök, hogy ebben a Jóistentől megáldott feladatban iskolánk diákközössége segítséget nyújthatott. A Pakisztáni Szociális Központ munkatársainak áldozatos munkájához pedig ez úton is sok erőt, kitartást kívánunk.

Örömmel és nagy szeretettel:
Béres Tímea, DÖK-ot segítő pedagógus

%d bloggers like this: