Összetartozunk – Trianoni emlékkereszt állítása a Szent Imrében

2020. október 7-én a Szent Imre Katolikus Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola rózsakertjében Trianoni emlékkereszt megáldására került sor.

Az intézmény vezetősége, tanárai és diákjai ünnepséggel emlékeztek a békediktátum aláírásának 100. évfordulójára. Tormássiné Kapitány Ágotha intézményvezető megható beszédben foglalta össze a tényeket és érzéseit. Először emlékeztünk a gyásznapra, a veszteségekre. Juhász Gyula Trianon című versének szövegéhez illesztve, vetített képek segítségével barangoltunk az elszakított területeken: Felvidéken, Kárpátalján, Erdélyben és Délvidéken. Aztán ünnepeltünk, hiszen ahogyan intézményvezető asszony fogalmazott: „Száz évvel a békediktátum után mi magyarok bátran kihúzhatjuk magunkat, megmaradtunk. … felépítettük azt a lépcsőt, amelyen a megalázottságból, megtörtségből kiemelkedtünk, és leküzdöttük a kommunizmus hosszú évtizedeit is. Ma már nyíltan és őszintén beszélhetünk Trianonról, és természetes, hogy felvidéki, kárpátaljai, erdélyi, délvidéki, diaszpórákban élő és magyarországi fiatalok együtt gondolkodhatnak jövőjükről, a közös jövőjükről.

Június 4. a Nemzeti Összetartozás Napja, 2020 a Nemzeti Összetartozás Éve. Mi magyarok, bárhol élünk is, összetartozunk: közös a múltunk, a nyelvünk, közösek a hagyományaink és van közös jövőnk. Száz évvel ezelőtt őseink nemzeti tragédiánkat átszenvedték, túlélték, jövőt építettek. Rajtunk és rajtatok, fiatalokon múlik, hogy 100 év múlva is magyar szótól lesz-e hangos a Kárpát-medence.

E reménnyel és hittel állítunk ma intézményünk udvarán emlékkeresztet. Hálásan mondunk köszönetet Tölgyfa Gábor úrnak, a Nyírerdő Nyírségi Erdészeti Zrt. erdészeti igazgatójának, aki iskolánk számára felajánlotta a szükséges fa alapanyagot. Köszönjük Jóni János fafaragó mesternek az emlékmű elkészítését.”

A Rákóczi Szövetség Szent Imre Ifjúsági Szervezete 2020. június 4-én gyalogos zarándoklattal emlékezett a gyásznapra, melyről most képes élménybeszámolót láthattak a jelenlévők. Ezután a szervezet által meghirdetett online szavalóverseny és rajzpályázat eredményhirdetése következett, a díjakat Csernyus Enikő tanárnő és Béres István (12.b) diákelnök adta át.            

Végül a Nagy-Magyarországot ábrázoló fafaragás tövében határon túli költők sorait tolmácsolták diákjaink, majd az emlékkeresztet Nagy Csaba atya, iskolalelkész áldotta meg. Az igényes mestermunka felállítása „lehetőséget biztosít intézményünk diákjai és munkatársai számára, hogy ezután minden év június 4-én e kereszt tövében tegyünk hitet nemzeti összetartozásunkról.”

Cikk: Gollerné Konyári Irén, Csernyus Enikő
Képek: Hubai Levente

%d blogger ezt szereti: