INFORMATIKA – BÁRMELY SZAKOS GIMNÁZIUMI TANÁRI PÁLYÁZAT

A Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola

pályázatot hirdet

INFORMATIKA – BÁRMELY SZAKOS GIMNÁZIUMI TANÁR

munkakör betöltésére

A munkavégzés helye: Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola (4400 Nyíregyháza, Ungvár stny. 19.)

A munkaviszony kezdete: 2020. augusztus 15.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkaviszony jellege: határozatlan idejű

Illetmény és juttatások: pedagógus bértábla szerint

Pályázati feltételek:

  • egyetemi végzettség
  • büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll foglalkozástól való eltiltás vagy büntető eljárás hatálya alatt, ehhez három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány bemutatása szükséges a személyes elbeszélgetés alkalmával
  • magyar állampolgárság

A pályázathoz benyújtandó dokumentumok:

  • fényképes, szakmai önéletrajz
  • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentum(ok) másolati példánya(i) (sikertelen pályázat esetén a beküldött dokumentumok a pályázat elbírálását követő napon megsemmisítésre kerülnek), (az erkölcsi bizonyítványt nem kérjük megküldeni, csak bemutatni a személyes elbeszélgetés alkalmával)
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton:

Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola, 4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 19.  Tel.: 42/444-300

  • Elektronikus úton:

szentimrenyh@gmail.com

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 29.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 05.

%d blogger ezt szereti: