Isten hozta!

Szeretettel köszöntjük a Szent Imre Kollégiumban!

A Szent Imre Kollégium a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye fenntartásában működő katolikus intézmény. Tanulóink többsége nyolc- és négy évfolyamos gimnáziumunk illetve általános iskolánk növendéke. Vannak más intézménybe járó diákjaink is, akiket külön személyes megbeszélés és elbírálás alapján veszünk fel abban az esetben, ha a szülők és a diák is igényli a nálunk folyó katolikus szellemű nevelést-oktatást. Kollégiumunk koedukált, a fiúk és a lányok elhelyezése az elkülöníthető épületegységekben megoldott és zökkenőmentesen működik. Vannak mindenki által használható közösségi helyiségek (tornacsarnok, tornaterem, játékterem, számítástechnika terem, stb.), de az este utáni időszakban a lány és a fiú rész szeparáltan, külön felügyelettel működik.

Kollégiumunkban 214 diákot tudunk kényelmes körülmények között elhelyezni. A fiú férőhelyek száma 90, a lányoké 124. 5 női, 3 férfi nevelőtanár közreműködésével és 1 férfi nevelőtanár vezetésével működik a kollégium. Nyolc tanulócsoportban folyik a nevelő-oktató munka. A csoportokat életkor szerint, évfolyamonként szervezzük, illetve külön csoportot alkotnak a kisgimnazisták az általános iskolába járó tanulók. Szobáink többsége négy fős, de vannak 3-as, 5-ös, hatos szobák is.

Tanulószobás rendszerben dolgozunk, ami azt jelenti, hogy a másnapra történő felkészítő foglalkozások tanári felügyelet és segítségnyújtás mellett az erre kijelölt tanulókban zajlanak. A szilenciumon való részvételt és aktív munkát nagyon fontosnak tartjuk, csak fontosabb tanulmányi elfoglaltság miatt kaphatnak alóla felmentést a diákok.

Sok szabadidős tevékenységet kínálunk diákjainknak, amiből egyet mindenki szabadon választhat, s azon heti rendszerességgel részt vesz. Nagyon népszerűek a sportfoglalkozások, de sokan járnak kézműves-körbe, illetve néhányan a méhész-szakkört is látogatják. Népes a színházlátogatók köre is, és sokan választják a játéktermi foglalkozásokat is (biliárd, csocsó, darts).

Vallási életünk központja a kollégiumi és iskolai kápolna. Itt tartjuk a közös esti imákat, az osztálymiséket, az intézményi ünnepi szentmiséket, a zsolozsmákat és litániákat és minden egyéb lelki programot. Fontos, hogy életünk minden mozzanatát áthassa a katolikus szellemiség, a jót akarás, a kölcsönös tisztelet és megbecsülés, a jobbítási szándék! Szigorú, de szeretetteljes és közvetlen légkörben neveljük-oktatjuk a ránk bízottakat, hogy megfelelő, korszerű tudást szerezve hasznára legyenek majd a magyar nemzetnek és a magyar egyháznak, hogy áldozatkész életre készülve kiegyensúlyozott, boldog egyéni jövőt építsenek önmaguk és környezetük számára egyaránt.

Felvételi eljárásrendünknek a kollégium házirendjében olvashatják részletesen.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk és hívunk:

LEGYÉL TE IS SZENTIMRÉS!


Konzili Ignác
kollégiumvezető