Az egyik üzenet a tálból talán épp Neked szól a mai napra
Vedd el és próbáld megélni! 
Jézus ezeket mondta a tanítványoknak: Meg van írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnap fel kell támadnia a halálból. Nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni Jeruzsálemtől kezdve minden népnek. Ti tanúi vagytok ezeknek.
Lk24, 46-48