Az egyik üzenet a tálból talán épp Neked szól a mai napra
Vedd el és próbáld megélni! 
Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok, és Tamás is velük volt. Jézus eljött - bár az ajtó zárva volt -, megállt középen, és így szólt: »Békesség nektek!« Azután azt mondta Tamásnak: »Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd a kezemet! Nyújtsd ki a kezedet, és érintsd meg oldalamat! Ne légy hitetlen,hanem hívő!« Tamás azt felelte: »Én Uram és én Istenem!« Jézus erre azt mondta neki: »Most már hiszel Tamás, mert láttál engem.. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek.«
Jn20, 26-29