Az egyik üzenet a tálból talán épp Neked szól a mai napra
Vedd el és próbáld megélni! 
Mi mindnyájan, akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusra, az ő halálára keresztelkedtünk meg. Eltemettek tehát vele együtt a halálba a keresztség által, hogy amint az Atya dicsősége feltámasztotta Krisztust a halálból, éppúgy mi is új életet éljünk.... a régi embert bennünk azért feszítették meg vele együtt, hogy a bűn teste elpusztuljon, s ne szolgáljunk többé a bűnnek. Aki így meghalt, az felszabadult a bűn alól.
Róm 6, 3-7