Az egyik üzenet a tálból talán épp Neked szól a mai napra
Vedd el és próbáld megélni! 
Amikor a hét első napján (húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a helyiség ajtaja be volt zárva a zsidóktól való félelem miatt. Belépett és így szólt hozzájuk: »Békesség nektek! « Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, amikor meglátták az Urat. Aztán újra szólt hozzájuk: »Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.«
Jn20,19-21