Az egyik üzenet a tálból talán épp Neked szól a mai napra
Vedd el és próbáld megélni! 
Péter a Szentlélekkel eltelve így válaszolt:....0 az a kő, amelyet ti, az építők, elvetettek, de mégis szegletkővé lett. Nincsen üdvösség senki másban, mert nem adatott más név az ég alatt, amelyben az emberek üdvözülhetnének.
ApCsel 4,11-12