Nyolcosztályos gimnázium

(08-as kód)

 

08-as kód: nyolcosztályos gimnáziumi képzés: emelt szintű (tagozatos) idegen nyelvi és matematikai (5-8. évfolyamon) képzés 1. idegen nyelv (angol vagy német) heti 5 óra 8. osztálytól 2. idegen nyelv (német/angol/francia/orosz/latin) heti 3 órában 5-8. évfolyamon matematika heti 5 óra (9. osztálytól választható az emelt szintű matematika – fizika/ informatika – idegen nyelvi képzés, illetve az emelt szintű biológia – kémia –idegen nyelvi képzés) A képzési forma tantárgyi követelményeinek teljesítéséhez egyes évfolyamokon a választható órák látogatása is szükséges.

Diákjaink emelt szinten tanulják a matematikát és emelt szintű angol vagy német nyelvi csoportok közül választhatnak. Az idegen nyelveket, az informatikát, a matematikát és a magyar nyelvtant csoportbontásban tanítjuk. Nyolcadikos diákjaink a matematika, az informatika, a biológia, kémia, valamint a haladó nyelv tagozatok, illetve humán (magyar és/vagy történelem) kiegészítő tagozatok közül választhatnak. Magas óraszámmal és egyéni segítségnyújtással mozdítjuk elő a középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány, valamint az ECDL bizonyítvány megszerzését. Kiemelkedően tehetséges diákjainkat a Talentumok Tehetséggondozó Program keretében készítjük a versenyeken való sikeres szereplésre. A 11-12. évfolyamon kis létszámú emelt és középszintű érettségi vizsgára készítő csoportokban biztosítjuk a felsőfokú továbbtanulásra való felkészülést.


 Felvételi vizsgát a kisdiákok számára a hatályos jogszabályok szerint nem tartunk.

A jelentkező negyedikes tanulókat a félévi tanulmányi eredmény, valamint a szülőkkel való beszélgetés alapján vesszük fel.

Hitoktatói vagy lelkészi ajánlást kérünk!

Az általános iskola 5. osztályába is átveszünk tanulókat.


Jelentkezési határidő iskolánkba:

2018. február 19. hétfő

 

Beszélgetés a szülőkkel:

2018. február 21-23. 14 órától

 

Nyílt napok:   2017. október 17. kedd, 7:45 órától

                       2017. november 14. kedd, 7:45 órától


4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 19.
Telefon/fax: 06 ( 42 ) 444-300
www.szentimre-nyh.hu
szentimrenyh@gmail.com
OM azonosító: 033 665