Tájékoztató általános iskolába készülõ
gyermekek szüleinek, nagyszüleinek


Tájékoztató leendõ elsõ osztályos gyermekek szüleinek
(általános iskola)


A Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium a 2007/2008-as tanévben elindította az első általános iskolai első osztályát. Azóta folyamatosan bővül az általános iskola, párhuzamosan 2-2 osztály van egy-egy évfolyamon. Igényes pedagógiai munkával, jól bevált módszerekkel, keresztény szeretettel vezetjük be a ránk bízott kisiskolásokat a tudás birodalmába, megalapozva logikus gondolkodási és szövegértési készségük későbbi sikeres fejlesztését. Ötödik osztálytól a matematikát és az idegen nyelvet emelt szinten tanulhatják, majd hat- vagy négyosztályos gimnáziumban, ugyanabban az iskolában folytathatják tanulmányaikat. Egészséges, kiegyensúlyozott személyiségű, korunk negatív hatásainak ellenálló, Istenben hívõ, a Gondviselésben bízó, hivatásukat megtaláló fiatalokat szeretnénk nevelni.

általános iskola alsó tagozat: emelt szintű (tagozatos) ének-zenei képzés heti 3+1 óra (A +1 óra 1-2. osztályban - 2 x 30 perc - egyéni fejlesztést, 3-4. osztályban 1 énekkari foglalkozást jelent.) általános iskola felső tagozat (Az 5. osztályba átveszünk tanulókat.): emelt szintű (tagozatos) idegen nyelvi képzés 1. idegen nyelv (angol vagy német) heti 5 óra 8. osztálytól 2. idegen nyelv (német/angol/francia/orosz/latin) heti 3 óra

Cím: Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola
4400 Nyíregyháza, Ungvár s. 19. sz.

http://szentimre-nyh.hu/
E-mail: szentimrenyh@gmail.com