Idegennyelv-oktatás a Szent Imrében

Elcsépelt szólamnak is tűnhetne, de nem az: ahány nyelvet beszélsz, annyi ember vagy. Hozzátenném, annyi értelmes ember. Mert bizony a XXI. században Európában és Európán kívül is nagy szükség van nyelveket jól beszélő emberekre. A műveltségnek fokmérője az is, hogy egy társalgásban akkor is részt tudsz-e venni, egy munkahelyen majd akkor is el tudsz-e helyezkedni, ha ott külföldiekkel kell szót érteni. Nyelvtudás, nyelvvizsga szükséges ahhoz, hogy diplomád legyen, esélyeid jól fizető itthoni és külföldi munkára, tanulmányi ösztöndíjakra megsokszorozódnak, ha beszélsz idegen nyelveket. Mindezt az iskolában elsajátíthatod.

Az idegen nyelveket iskolánkban tanító tanárok mind nagy szeretettel és felkészültséggel várnak. Többféle szinten, különböző óraszámokat kínálunk, a 2004/2005. tanévtől kezdve nyelvi előkészítő évfolyamot is indítunk heti (15 angol illetve német nyelvi óra, 5 számítástechnika) korszerű eszközöket (magnó, video, DVD, nyelvi labor, számítógép nyelvórákon, stb.) felhasználva. Lehetőség van arra is, hogy a vizsgákra készüléshez plusz anyagot kapj, ha gondod van, mindig kéznél a személyes tanári segítség is.

De tőled is kérünk ám valamit! Komoly akaratot, kitartást, érdeklődést. Ezekre nem csak a napi munkádban lesz szükség, hanem a versenyeken, pályázatokon való részvételhez is. Szinte észrevétlenül, nagyon érdekes munkát végezve tanulhatsz rengeteget, amikor ezekre a feladatokra készülsz. Már harmadik diákunk tanul egy éves ösztöndíjjal az USA-ban, három alkalommal nyertek tanítványaink 10 napos angliai utat az Oxford University Press pályázatán. Részt veszünk a számítógép adta lehetőségekkel nemzetközi versenyeken (Thinkquest, Etwinning), ahol felhasználva idegennyelv-tudásunkat más országok diákjaival teremtünk egy-egy tudományos téma kidolgozása során virtuális kapcsolatot.

A biztos nyelvtani alapok megtanításán kívül szeretnénk lehetőséget biztosítani a nyelvek használatára is. Angol társalgásra és angol nyelvű színjátszásra is van lehetőség anyanyelvi tanár segítségével. Szervezünk utat igény és lehetőség szerint Angliába, Skóciába, Ausztriába és Németországba.