Magyartanítás a Szent Imrében

"A teljesség felé"
(Weörös Sándor)

Talán sokan távolinak érzik maguktól az irodalmat, a kötelező olvasmányokat, a nyelvtant pedig egyenesen a tantárgyak rémei közt emlegetik. Az irodalom és a nyelv olyan birodalom, amely által értékes gondolatok, érzelmek jutnak el az emberhez.

Az igényes anyanyelvi tudás birtokában jobban elsajátíthatjuk az idegen nyelveket is. Kölcsey Intelmeiben így ír: "Idegen nyelveket tudni szép, a hazait lehetségig mívelni kötelesség." Ebben a szellemben szeretnénk nevelni, művelni a ránk bízottakat, hogy megerősödjenek és magyarságukat nyelvükben is tudatosan megéljék. Mit biztosít ehhez a Szent Imre Gimnázium? A nyolc- és négyosztályos gimnáziumban heti négy órában tanítjuk a magyart. Helyesírási felzárkóztatók működnek az alsó gimnázium 5. osztályban és a IX. évfolyamon is azok számára, akiknek nyelvi-helyesírási tudásukban még erősödniük kell.

Humán kiegészítő magyar csoportot indítunk a IX - X. évfolyamon, ahol a kommunikációs ismeretekben, a publicisztikában is kipróbálhatják magukat a jelentkezők. A XI-XII. évfolyamon emelt szintű képzés keretében mélyítjük el a tudást és készítünk fel az egyetemi, főiskolai tanulmányokra.

Diákjaink versenyfelkészítését az igényeknek megfelelően alakítjuk, erre bizonyíték, hogy több országos szavalóversenyen, az Arany János Irodalmi Versenyen és az OKTV országos fordulóin is több alkalommal sikeresen szerepeltünk.

Legaktívabb diákjaink iskolaújságot, iskolarádiós műsorokat szerkesztenek, színjátszó körben tevékenykednek, igényes ünnepi műsorokat adnak elő. Ezáltal használói és művelői is nyelvünknek. A nyelvművelés iránt felelősséget érző diákok évente összemérhetik tudásukat a "Szép Magyar Beszéd" Alapítványi Nyelvművelő Versenyünkön, ahol a szóbeli fordulókon többször meghatották már mély és rendezetten megszerkesztett gondolataikkal a zsűritagokat, köztük a verseny fővédnökét, dr. Váradi József püspöki helynök urat is.