Tárgyi feltételeink


Az 1997/1998-as tanévben a gimnázium épülete jelentősen gazdagodott: megépült az iskola kápolnája, amely az aulával egybenyitható, és díszteremnek is használatos. A kápolna nemcsak az iskolai szentmiséknek és ünnepélyeknek, hanem a környékbeliek vasárnapi szentmiséjének is helyt ad. A következő évben egy új épületrész felszentelésére került sor, amelyben korszerű természettudományi szaktanterem, nyelvi labor, számítástechnika szaktanterem és négy osztályterem kapott helyet.

Az Ifjúsági és Sportminisztérium pályázatán nyert pénzzel és jelentős szülői segítséggel valósulhatott meg az udvar korszerű sportudvarrá alakítása, amely magában foglal egy 200 méteres futópályát, amely közrefog egy kézilabda és egy röplabdapályát. Ezen kívül van egy súlylökő- és magasugró-szektorunk, valamint két ugrógödör nekifutó pályával. Intézményünk két tornateremmel rendelkezik, a kisebbikben testépítő gépek használatára van lehetőség.

2001-ben jelentős felújításokra, az iskolaépület homlokzatának megújítására   került sor. 2008 nyarán  felépült az új, 6+1 tantermes általános iskolai épületrész, ahol az alsó tagozatunk első három évfolyama kapott helyet.

2012-ben a tanulólétszám növekedése miatt szükséges volt konyhánk, ebédlőnk, tanári szobáink, igazgatóhelyettesi irodánk és más kiszolgáló helyiségek bővítése is, és iskolánk főépülete méltó, egy impozáns haranglábat is magában foglaló kapubejáratot kapott. Szükségessé vált 6 újabb osztályterem és további osztott termek és szertárak kialakítása, melyet ráépítéssel oldottunk meg, ezzel együtt a földszinten lévő kollégium még rossz állapotú ablakait kicseréltük és más kisebb átalakítások is történtek.

Kollégiumunkban biliárddal, asztali focival stb. felszerelt klubszoba áll a diákok rendelkezésére.

A testnevelés eddigi, de különösen a megnövekedett óraszáma miatt egy nagyobb tornateremre volna szükségünk, amelynek a megépítésére a helyi Kosárlabda Utánpótlás Egyesülettel közösen pályázatot nyújtottunk be és nyertünk meg. Hamarosan kezdődik az építkezés.

Intézményünk szemléltető eszközökkel és a modern technikai hátteret jelentő berendezésekkel jól felszerelt. Az utóbbi időben több jelentős taneszközfejlesztés valósult meg. Ennek eredményeként jelentősen javult a tantermek felszereltsége, az intézmény projektorokkal, lap-topokkal való ellátottsága. Tanulóink a hagyományos ismerethordozókon kívül multimédiás számítógépek, oktató CD-k, interaktív táblák igénybevételével gazdagíthatják tudásukat. A taneszközök beszerzése folyamatos, a szertárfelelős szaktanárok szeptemberben és januárban nyújthatják be igényeiket a fejlesztésre.

Az 1993 óta működő alapítvány segíti a tárgyi feltételek javítását, a differenciált képességfejlesztést, és jelentős karitatív szerepe is van. Az alapítvány számlájára önkéntes iskola-, illetve kollégiumi támogatás fizethető be, amit az alapítvány az alapító okiratban szereplő célokra átutal az intézménynek. Az eseti adományokból rászoruló diákjainkat támogatják (kirándulás, lelkigyakorlat, szalagavató), az alapítvány alszámlájáról („A szeretet jóságos”) pályázat útján továbbtanulási támogatást nyerhetett évente 2-2 végzős diákunk. Ezt az ösztöndíjat második éve az Alapítvány a források szűkülése miatt, valamint egy újabb támogatási forma nagyobb pénzigénye miatt nem hirdeti meg. Egy másik támogatási forma az iskolánkban kilencedik osztályba kerülő diákok számára Szent Imre Diáktámogatási Program néven itteni tanulmányai idejére (4 vagy 5 év) mintegy 400-500 000Ft összegben nyújt rendszeres támogatást meghatározott körben.

Alapítványunk minden tanévben jótékonysági bált szervez az iskolával, az SZMK-val és a Szent Imre Katolikus Szülők Egyesületével együtt, amelynek bevételét az intézmény komfortosabbá tételére, a tehetséggondozás ösztönzésére, szemléltető eszközökkel való felszerelésére fordítjuk.