Céljaink, eredményeink

 

Iskolánk a keresztény ember formálását és a színvonalas oktatást egyformán fontosnak tartja, és egyre sikeresebben valósítja meg.

Az elmúlt évek során élvonalbeli szakmai és pedagógiai tudással rendelkezõ tanárokból álló lelkes és lelkiismeretes tantestület alakult ki.
Ez és a tagozatos, valamint a kiscsoportos tanórai és tanórán kívüli oktatási formák széles kínálata a biztosítéka annak, hogy iskolánk eredményesen készít fel a továbbtanulásra minden tantárgyból.

Mind humán, mind természettudományos tárgyakból ott vagyunk a megyei, területi döntõkben, magyarból és matematikából országos eredményeink is voltak már.

A tanítás színvonala, eredményessége iskolánkban nem marad el a magasabb átlagú diákokat beiskolázó legrangosabb gimnáziumokétól. A hozzáadott érték szerinti ranglistán a város gimnáziumai között az 1. helyet foglaljuk el.
Végzett növendékeink versenyképes szakemberként a legkurrensebb pályákon is megállják a helyüket, s ha találkozunk, nem mulasztják el elmondani, hogy jó útravalót kaptak.