Minden iskolában elsősorban a vezető határozza meg, hogy milyen egy iskola szellemisége, hangulata. Szerintünk nagyon jó iskola az, ahol a vezetés eldönti, eldöntheti, hogy milyen módon akar nevelni, kialakítja konkrét nevelési céljait és rendszeresen ellenőrzi, hogy mennyire hatékony az…

A nevelés egyik kiváló eszköze a zenetanulás, azért mert sokoldalúan igénybe veszi az agyat, a személyiséget komplexen formálja -ezáltal az egyéb területeken való boldogulás is egyszerűbbé válik. A gyermek így a későbbi életútján felmerülő problémákat is könnyebben meg tudja oldani…

Intézményünk kiemelt feladatként kezeli tanulóink zenei nevelését már az általános iskola első osztályától. Ennek érdekében-az általános iskolai ének oktatást segítve- jött létre a zenei AMI intézményegységünk, mely 2013. szeptemberében kezdte első tanévét.

Minden kisiskolás zenei tanulmányai első két évében-általános iskola első és második osztályában- hangképzést tanul, énekes alapú készségfejlesztésben vesz részt, összehangolt módszertan segítségével kialakítjuk a zenei írás-olvasás készségét. Énekhangjukat a későbbiekben mint jól működő „hangszert” használhatják az iskola kórusaiban.


Általános iskola harmadik osztályától már hangszert is választhatnak (furulya, fuvola, gitár, hegedű, zongora, orgona, ütő, magánének) a gyerekek. Zenepedagógusaink, művésztanáraink segítenek a hangszerválasztásban. A hangszertanulás mellett, a szolfézs kötelező tárgy tanulóinknak- általános iskola 3-4. osztályában minden diákunk megismerkedik a kórusénekléssel, kórustaggá válva képviselik intézményünket különböző kulturális eseményeken, versenyeken...

Pur Tibor
intézményegység-vezető